Ο Στόλος μας

 
Μεταφορές & Μετακομίσεις  Τσαπράζης Ανέστης
 
 
Φορητό, συναρμολογούμενο ανυψωτικό για χρήση σε σημεία που τα αυτοκίνητα είναι αδύνατο να φτάσουν. Φτάνει σε ύψος μέχρι και 19 μέτρα, δηλαδή μέχρι τον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
Φορητό, συναρμολογούμενο ανυψωτικό για χρήση σε σημεία που τα αυτοκίνητα είναι αδύνατο να φτάσουν. Φτάνει σε ύψος μέχρι και 19 μέτρα, δηλαδή μέχρι τον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
 
 
Ανυψωτικό για μικρά ύψη, μέχρι και 27 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 8ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
Ανυψωτικό για μικρά ύψη, μέχρι και 27 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 8ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
 
 
Ανυψωτικό για ύψη μεσαία, μέχρι και 30 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 9ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
Ανυψωτικό για ύψη μεσαία, μέχρι και 30 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 9ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
 
 
Ανυψωτικό για πολύ μεγάλα ύψη, μέχρι και 33 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 10ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
Ανυψωτικό για πολύ μεγάλα ύψη, μέχρι και 33 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 10ο όροφο μιας πολυκατοικίας.
 
 
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα.
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα.
 
 
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα.
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα.
 
 
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 6.20 μέτρα μήκος και 40 κυβικά χωρητικότητα.
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 6.20 μέτρα μήκος και 40 κυβικά χωρητικότητα.
 
 
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 6.50 μέτρα μήκος και 45 κυβικά χωρητικότητα.
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 6.50 μέτρα μήκος και 45 κυβικά χωρητικότητα.
 
 
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 4 μέτρα μήκος και 20 κυβικά χωρητικότητα.
 
Φορτηγό αυτοκίνητο, με καρότσα 4 μέτρα μήκος και 20 κυβικά χωρητικότητα.