Ο Στόλος μας | Ανυψωτική Μετακόμιση ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ στη Θεσσαλονίκη


  • Φορητό συναρμολογούμενο ανυψωτικό για χρήση σε σημεία που τα αυτοκίνητα είναι αδύνατο να φτάσουν. Φτάνει σε ύψος μέχρι και 19 μέτρα δηλαδή μέχρι τον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας. (photo)
  • Ανυψωτικό για μικρά ύψη μέχρι και 27 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 8ο όροφο μιας πολυκατοικίας. (photo)
  • Ανυψωτικό για ύψη μεσαία μέχρι και 30 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 9ο όροφο μιας πολυκατοικίας. (photo)
  • Ανυψωτικό για πολύ μεγάλα ύψη μέχρι και 33 μέτρα. Ιδανικό για μετακομίσεις μέχρι και τον 10ο όροφο μιας πολυκατοικίας. (photo)
  • Φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα. (photo)
  • Φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα 5 μέτρα μήκος και 33 κυβικά χωρητικότητα. (photo)
  • Φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα 6.20 μέτρα μήκος και 40 κυβικά χωρητικότητα. (photo)
  • Φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα 6.50 μέτρα μήκος και 45 κυβικά χωρητικότητα. (photo)
  • Φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα 4 μέτρα μήκος και 20 κυβικά χωρητικότητα. (photo)